นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

Beiersdorf AG (“Beiersdorf”) ตระหนักว่าการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและการจัดการให้เป็นความลับเป็นความกังวลของผู้ใช้งาน ดังนั้น เราจึงอยากแสดงให้เห็นว่าเราเก็บข้อมูลประเภทใดและเราจัดการข้อมูลอย่างไร

การเก็บและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ระบุตัวตนของท่าน เช่น ชื่อ อีเมล์หรือที่อยู่ Beiersdorf จะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านยกเว้นในกรณีที่ท่านให้ข้อมูลนั้นมาโดยเฉพาะ (เช่น เมื่อลงชื่อเป็นสมาชิกจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อเข้าร่วมการสำรวจ การแข่งขัน หรือ การชิงรางวัล การสั่งสินค้าตัวอย่างหรือแผ่นพับสำหรับโฆษณา หรือขอข้อมูลต่างๆ) และอนุญาตให้ใช้งานได้

เราเก็บ ใช้ และส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะกรณีที่คุณยินยอมและเท่าที่จำเป็นในการใช้งานแต่ละกรณี ขึ้นอยู่กับเนื้อหาและเวลา เช่น เพื่อตอบคำถามหรือข้อกังวล ทั้งนี้ เพื่อสนองข้อเสนอหรือเพื่อแจ้งให้ท่านทราบผลการแข่งขันหรือการชิงรางวัล

ในการที่จะทำเช่นนั้น Beiersdorf อาจจำเป็นต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปให้บริษัทอื่นๆ ในกลุ่มบริษัท Beiersdorf ซึ่งมีอยู่ทั่วโลก หรือ ส่งไปให้ผู้ให้บริการภายนอกเพื่อดำเนินการด้านอื่นๆ เช่น ผู้ให้บริการอาจผู้ให้บริการอาจได้รับการว่าจ้างในเรื่องการจัดส่งสินค้า เผยแพร่เอกสารการโฆษณา หรือ ในกรอบงานด้านการแข่งขัน Beiersdorf กำหนดให้ผู้ให้บริการเหล่านี้ตกลงที่จะดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลตามคำชี้แจงของเราและเป็นไปตามประกาศการปกป้องข้อมูล

การส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีอื่นๆ เช่น การส่งข้อมูลการเข้าใช้งานจากเว็บไซต์ของเราไปยังเว็บไซต์ชุมชนออนไลน์อื่นๆ หรือบริการเว็บไซต์ เช่น Facebook หรือ Twitter จะต้องได้รับคำยินยอมที่ชัดเจนจากท่านเสียก่อน Beiersdorf รับประกันว่าจะไม่ขายหรือให้บุคคลที่สามเช่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ตาม Beiersdorf อาจเผยข้อมูลของท่านหากกฎหมายบังคับให้กระทำเช่นนั้นหรือตามคำร้องของของรัฐที่บังคับใช้ได้

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในการโฆษณาหรือวัตถุประสงค์ทางการตลาด

หากท่านตกลงที่จะให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในการโฆษณาหรือวัตถุประสงค์ทางการตลาดอย่างชัดเจน ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกนำไปเก็บและใช้เพื่อวัตถุประสงค์เดิมนั้นโดยตลอด เช่น เพื่อใช้ในการส่งจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ เพื่อขอความร่วมมือจากท่านในการเข้าร่วมการแข่งขันหรือการชิงรางวัล ทั้งหมดนี้จะกระทำทางอีเมล์หรือทางไปรษณีย์หรือช่องทางการติดต่ออื่นใดที่ท่านยินยอม เราอาจใช้ข้อมูลของท่านในการสร้างหรือรักษาประวัติผู้ใช้งานเพื่อนำเสนอการโฆษณาหรือโปรโมชั่นที่เหมาะกับท่านโดยเฉพาะ นอกจากนี้ เราอาจใช้ข้อมูลที่ท่านให้ในการวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิภาพของการบริการผ่านเว็บไซต์ การโฆษณา การตลาด การวิจัยตลาด และการขาย

การถอนคำยินยอม

ท่านมีสิทธิ์ถอนคำยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งหมดหรือบางส่วนเมื่อใดก็ได้โดยมีผลในอนาคตเราจะลบข้อมูลของท่านเมื่อได้รับคำร้องขอเพื่อถอนคำยินยอม

สิทธิ์ในข้อมูล

เมื่อได้รับคำร้องแล้ว เราจะแจ้งให้ท่านทราบว่า (หากมี) มีข้อมูลใดที่ถูกเก็บมาในระหว่างที่ท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา โปรดส่งคำร้องของท่านทั้งหมดไปยังที่อยู่ที่ระบุไว้ข้างต้น

ข้อมูลที่บันทึกโดยอัตโนมัติ (ข้อมูลที่มิได้เป็นข้อมูลส่วนบุคคล)

เมื่อท่านเข้ามายังเว็บไซต์ของเรา เราจะเก็บข้อมูลทั่วไปที่ไม่เกี่ยวกับตัวท่านโดยอัตโนมัติ เช่น ชื่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (หรือเข้ามาด้วยเครือข่ายบริษัท หรือชื่อบริษัทที่ท่านทำงานอยู่) เว็บไซต์ก่อนหน้าที่ท่านจะเข้ามายังเว็บไซต์เรา ข้อมูลบนเว็บไซต์ที่ท่านค้นหา วันที่และเวลาที่ค้นหา และระบบปฏิบัติการและเวอร์ชั่นของเบราเซอร์ที่ใช้

ข้อมูลเหล่านี้จะถูกเก็บและวิเคราะห์ในลักษณะนิรนาม ใช้เพื่อปรับปรุงความน่าสนใจ เนื้อหา และการทำงานของเว็บไซต์เรา จะไม่มีการนำไปดำเนินการอื่นๆ หรือส่งไปให้บุคคลอื่น.

คุกกี้

เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์ของเราสะดวกขึ้น เราจะมีการใช้ "คุกกี้" คุกกี้เป็นหน่วยข้อมูลขนาดเล็กที่เก็บไว้ในฮาร์ดไดรฟ์คอมพิวเตอร์ของท่านโดยเบราเซอร์ที่ท่านใช้งาน ซึ่งเป็นหน่วยที่มีความสำคัญต่อการใช้งานเว็บไซต์เรา เราใช้คุกกี้เพื่อให้เราเข้าใจว่ามีการใช้งานเว็บไซต์ของเราอย่างไรบ้างและเพื่อให้มีการพัฒนาการเข้าชม เช่น คุกกี้ช่วยให้เราทราบว่าหน้าเพจบนเว็บไซต์มีการเข้าชมหรือยัง นอกจากนี้ คุกกี้อาจบอกเราได้ว่าท่านเคยเข้าชมเว็บไซต์ของเรามาก่อนหรือยัง หรือเป็นการเข้าชมครั้งแรกของท่าน คุกกี้ที่เราใช้จะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ หรือเก็บข้อมูลที่ระบุตัวตนได้ หากท่านไม่ประสงค์ที่จะรับคุกกี้ กรุณาตั้งค่าเบราเซอร์ของท่านเพื่อลบคุกกี้ทั้งหมดออกจากฮาร์ดไดรฟ์คอมพิวเตอร์ของท่าน บล็อคคุกกี้ทั้งหมด หรือ จะขอดูคำเตือนก่อนที่จะเก็บคุกกี้

เด็ก

เราจะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก หากเราทราบว่าข้อมูลนั้นส่งมายังเราโดยไม่ได้รับคำยินยอมจากผู้ปกครองหรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมายแล้ว เราจะลบโดยไม่ลังเล ในการนี้ เราจำต้องร้องขอคำแนะนำของท่านตามสามารถในฐานะผู้ปกครองหรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมาย

ความปลอดภัยของข้อมูล

เราได้ดำเนินการมาตรการเชิงเทคนิคและเชิงโครงสร้างเพื่อปกป้องข้อมูลของท่าจากการเสียหาย การปลอมแปลง การลักขโมย หรือ การเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาตจากบุคคลที่สาม

เวปไซต์นี้ ใช้ Google Analytics ซึ่งเป็นบริการในการวิเคราะห์สถิติ ซึ่งให้บริการโดย Google Inc.  (“กูเกิล”). Google Analytics ใช้ “คุ้กกี้” ซึ่งเป็นไฟล์ตัวอักษร ไปวางอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ที่จะช่วยวิเคราะห์ การใช้งานของเวปไซต์นี้ ข้อมูลที่ถูกสร้างโดยคุ้กกี้ เกี่ยวกับการใช้เวปไซต์ของคุณ (รวมถึง IP Adressแบบไม่ระบุ) จะถูกส่งและเก็บโดย เซิร์ฟเวอร์ของกูเกิล ในสหรัฐอเมริกา กูเกิล จะใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินการใช้เวปไซต์ของคุณ จะประมวลรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมบนเวปไซต์ เพื่อ website operator ต่างๆ และเตรียมสำหรับบริการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมบนเวปไซต์และการใช้อินเตอร์เนต. กูเกิล อาจโอนย้ายข้อมูลไปยัง หน่วยงานอื่นซึ่งได้รับกำหนดโดยกฏหมาย หรือ หน่วยงานอื่นซึ่งทำการประมวลผลข้อมูลในนามของกูเกิล ทั้งนี้ กูเกิล จะไม่เกี่ยวข้องข้อมูล IP Address กับข้อมูลอื่นๆ ที่จัดทำโดย กูเกิล คุณสามารถปฏิเสธในการใช้ คุ้กกี้ โดยการเลือก การตั้งค่าที่เหมาะสม บน เบราว์เซอร์ของคุณ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่า ถ้าคุณปฏิเสธ คุณอาจจะไม่สามารถใช้ ฟังก์ชั่นอย่างเต็มรูปแบบกับเวปไซต์นี้  การใช้เวปไซต์นี้ คุณได้ยินยอมในการประมวลข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณ โดยกูเกิ้ล อย่างเหมาะสม และเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น

คุณสามารถป้องกัน กูเกิล จากการตรวจจับ คุ้กกี้ ที่ถูกสร้างขึ้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้เวปไซต์นี้ (รวมถึง IP Addressของคุณ) ดังเช่นการประมวลผลข้อมูล โดยการดาวน์โหลด และ ติดตั้ง ปลั้กอิน บนเบราว์เซอร์นี้ ตามลิ้งค์ http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

การปรับปรุงและการเปลี่ยนแปลง

เราอาจเปลี่ยนหรือปรับปรุงบางส่วนของประกาศการคุ้มครองข้อมูลนี้เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบ กรุณากลับมาตรวจสอบเป็นครั้งคราวเพื่อให้ท่านทราบการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงในประกาศฉบับนี้ บริษัทจะระบุวันบังคับใช้ของประกาศไว้